トップへ
TOP

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cơ Chế, Cách Thức Làm Việc Của Lao Động Phái Cử

Công việc của lao động phái cử là, với tư cách nhân viên của công ty NextAge, được giới thiệu vào xí nghiệp công ty tiếp nhận, làm việc dưới sự chỉ thị của Công ty tiếp nhận.

Chế Độ Trả Lương Theo Tuần- Theo Ngày

Trong NEXT-AGE, hầu hết mọi công việc, chúng tôi trả lương theo ngày và theo tuần.
Theo nguyên tắc, trong trường hợp trả lương theo ngày sẽ được trả từ ngày
làm việc thứ ba, trường hợp trả lương theo tuần thì trả từ tuần tiếp theo.
Số tiền lương sẽ được thanh toán theo quy định bằng hình thức chuyển khoản.
Số tiền sẽ thay đổi tùy thuộc vào giờ làm việc/ lịch làm việc.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Quá Trình Từ Khi Ứng Tuyển Đến Khi Vào Làm Việc

連絡・問い合わせ
STEP1
Liên Lạc
Với Chúng Tôi
日程の予約
STEP2
Hẹn Lịch
面談
STEP3
Phỏng Vấn
就業
STEP4
Bắt Đầu Đi Làm
STEP1
連絡・問い合わせ

Liên Lạc Với Chúng Tôi

連絡・問い合わせ
STEP2
日程の予約

Hẹn Lịch

日程の予約
STEP3
面接

Phỏng Vấn

面接
STEP4
就業

Bắt Đầu Đi Làm

就業

Khi gặp khó khăn hoặc lo lắng trong công việc xin hãy liên lạc để trao đổi với nhân viên phụ trách.