トップへ
TOP

GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC

【Thành phố Koufu】Quản lý thiết bị [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Quản lý thiết bị
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
※Có thể làm việc từ 7:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Công việc văn phòng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc ngắn hạn
Nội dung công việc
■Công việc văn phòng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Kiểm tra・Lắp ráp sản phẩm nhỏ [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra・Lắp ráp sản phẩm nhỏ
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,220 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Kiểm tra bộ phận điện tử [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra bộ phận điện tử
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:40
Ngày nghỉ
Tuần nghỉ 2 ngày (nghỉ liên tục có thể trao đổi)
Lương
Lương giờ: 1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Bốc dỡ hàng hóa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Bốc dỡ hàng hóa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:45 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Đóng gói・Kiểm tra sản phẩm nhựa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Đóng gói・Kiểm tra sản phẩm nhựa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,120 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Lắp ráp cơ khí [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Lắp ráp cơ khí
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:45 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên~ 1,300 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Hỗ trợ vận chuyển [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Hỗ trợ vận chuyển
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,160 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Đóng gói・Đóng hộp [Ca ngày・Ca chiều・Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ Có thể chọn thời gian làm việc
Nội dung công việc
■Đóng gói・Đóng hộp
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
8:00~ 17:00
16:00~1:00/20:00~5:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Thao tác kiến trúc trong xưởng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Có thưởng sau khi mãn hợp đồng
Nội dung công việc
■Thao tác kiến trúc trong xưởng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
7:55~ 16:50
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,620 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Lắp ráp sản phẩm nhựa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Lắp ráp sản phẩm nhựa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Đóng gói・Sắp xếp bộ phận [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Đóng gói・Sắp xếp bộ phận
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:45 ~ 17:30
Ngày nghỉ
CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Chuo】Kiểm tra・Lắp ráp bộ phận điện tử [Ca ngày・Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ Môi trường làm việc tốt
Nội dung công việc
■Kiểm tra・Lắp ráp bộ phận điện tử
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Chuo
Thời gian
8:50~17:35
20:50~5:35 (2 ca thay phiên)
Ngày nghỉ
Làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày
Lương
Lương giờ: 1,500 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Giao hàng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Giao hàng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,160 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Chuo】Pha chế sản phẩm [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam Có thể được tuyển trực tiếp
Nội dung công việc
■Pha chế sản phẩm
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Chuo
Thời gian
8:30~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,200 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Vận chuyển hàng hóa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam Cần có chứng chỉ điều khiển folklift
Nội dung công việc
■Vận chuyển hàng hóa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
7:55~ 16:55
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,600 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Hàn và lắp ráp tường ngoài [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam Ưu tiên cho người có chứng chỉ về hàn Sử dụng vật nặng (khoảng 20 kg)
Nội dung công việc
■Hàn và lắp ráp tường ngoài
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
7:55~ 16:55
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,600 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Lắp ráp・Kiểm tra các bộ phận của đồ trang điểm [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc ngắn hạn đến cuối tháng 2
Nội dung công việc
■Lắp ráp・Kiểm tra các bộ phận của đồ trang điểm
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
9:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,150 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Đóng gói gia vị [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Đóng gói gia vị
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:30 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps (Ngoại ô Kai shi)】Vận hành máy móc [Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Vận hành máy móc
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps (Ngoại ô Kai shi)
Thời gian
14:00~ 23:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Kiểm tra các bộ phận nhỏ [Ca ngày・Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra các bộ phận nhỏ
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
① 9:00~17:00
②17:00~1:00
③ 1:00~9:00
※Có thể chọn ca ①②③
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
①1,150 yên
②③1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Hỗ trợ sản xuất thực phẩm [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ Công việc ngắn hạn
Nội dung công việc
■Hỗ trợ sản xuất thực phẩm
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:00 ~ 17:00
※Có tăng ca
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,500 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Gia công bộ phận kim loại [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam Người có kinh nghiệm làm trung tâm máy móc
Nội dung công việc
■Gia công bộ phận kim loại
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
8:30~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
1,400 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Kiểm tra qua màn hình [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra qua màn hình
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:30
Ngày nghỉ
5 ngày làm, 2-3 ngày nghỉ
Lương
Lương giờ: 1,300 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Kiểm tra qua màn hình [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra qua màn hình
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Nirasaki
Thời gian
8:30 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,300 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Đóng gói [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Đóng gói
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
①8:00~ 17:00
②12:00~21:00
※Có thể chọn ca ①②
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,050 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Nhập nguyên vật liệu thực phẩm [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Nhập nguyên vật liệu thực phẩm
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
8:30~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
1,300 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Các khu vực nội tỉnh】Điều dưỡng

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Tuyển dụng số lượng lớn
Nội dung công việc
■Điều dưỡng
Địa điểm làm việc
Các khu vực nội tỉnh Yamanashi
Thời gian
8:30~17:30
※Tùy theo địa điểm làm việc
Ngày nghỉ
Tùy theo ca làm việc
Lương
Lương giờ: 1,200 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Công việc đóng gói [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho cả nam và nữ
Nội dung công việc
■Công việc đóng gói
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
8:45~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
1,250 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Sản xuất sản phẩm điện [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Sản xuất sản phẩm điện
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:15
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,160 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu・Thành phố Nirasaki】Hỗ trợ và sản xuất thực phẩm

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Hỗ trợ và sản xuất thực phẩm
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu・Nirasaki
Thời gian
Có thể trao đổi
Ngày nghỉ
T4, CN
Lương
Lương giờ: 1,100~ yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Bán hàng・Chế biến cho cửa hàng bánh kẹo [Ca ngày・Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Bán hàng・Chế biến cho cửa hàng bánh kẹo
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
①9:00~18:00
②13:00~22:00
Ngày nghỉ
Tùy vào ca làm việc
Lương
1,300 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Ichikawamisato - chou】Gia công đơn giản [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Có thể chọn thay ca luân phiên Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Gia công đơn giản
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Ichikawamisato - chou
Thời gian
8:30 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Lắp ráp các bộ phận trang thiết bị [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Lắp ráp các bộ phận trang thiết bị
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
①8:15~17:20
②8:15~17:20
Ngày nghỉ
T7, Cn, Ngày lễ
Lương
1,200 yên~
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Ootsuki】Điều dưỡng hoặc nhân viên hỗ trợ [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ Không cần chứng chỉ! Hỗ trợ chi phí giao thông
Nội dung công việc
■Điều dưỡng hoặc nhân viên hỗ trợ
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Ootsuki
Thời gian
8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ
Tùy theo ca làm việc (Có thể trao đổi)
Lương
Lương giờ: 1,350 yên~ + Phí giao thông
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Cung cấp nguyên liệu [Ca ngày・Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Không cần chứng chỉ Người có thể làm việc dài hạn Ưu tiên người có thể lực
Nội dung công việc
■Cung cấp nguyên liệu
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba thành phố Noda
Thời gian
①7:00~15:50
②15:30~24:20
③8:00~16:50
Ngày nghỉ
Nghỉ 118 ngày/ năm
Lương
Có chứng chỉ forklift: 2,200 yên
Không có chứng chỉ forklift: 2,000 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Kiểm tra・Vận chuyển các bộ phận [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra・Vận chuyển các bộ phận
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
8:30~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Cho thực phẩm vào hộp [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Không cần chứng chỉ 1 người Công việc phù hợp với nữ
Nội dung công việc
■Cho thực phẩm vào hộp
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba thành phố Noda
Thời gian
8:00~16:00
Ngày nghỉ
Nghỉ 118 ngày/ năm
Lương
1,800 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Cho thực phẩm vào hộp [Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Không cần chứng chỉ 1 người Người có thể làm việc ngay
Nội dung công việc
■Cho thực phẩm vào hộp
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba thành phố Noda
Thời gian
16:00~23:00
Ngày nghỉ
Nghỉ 118 ngày/ năm
Lương
2,000 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Kiểm tra・Đo lường các bộ phận 1 cách chính xác [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ có môi trường làm việc dễ dàng
Nội dung công việc
■Kiểm tra・Đo lường các bộ phận 1 cách chính xác
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
8:00~ 17:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,250 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Kiểm tra băng chuyền [Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Có thể làm ngày lễ, làm thêm 15~20 giờ/ tháng Công việc dành cho 1 nữ Người có thể làm việc ngay
Nội dung công việc
■Kiểm tra băng chuyền
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba thành phố Noda
Thời gian
22:00~7:00
Ngày nghỉ
Nghỉ 117 ngày/ năm
Lương
1,900 yên
(Ca đêm up lương 25%)
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Công việc làm đầy hàng hóa [Ca ngày・Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Người có thể làm việc lâu dài Người có thể làm việc ngay 3 người
Nội dung công việc
■Công việc làm đầy hàng hóa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba thành phố Noda
Thời gian
①8:00~17:00
②7:00~16:00
➂14:30~23:30
Ngày nghỉ
Nghỉ 118 ngày/ năm
Lương
Có chứng chỉ folklift 2,200 yên
Không có chứng chỉ folklift 2,000 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Kiểm tra bộ phận nhỏ [Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Có thể thảo luận về thời gian làm việc
Nội dung công việc
■Kiểm tra bộ phận nhỏ
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
18:00~3:30
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
1,250 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Thao tác lắp ráp [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Có thể được tuyển dụng trực tiếp
Nội dung công việc
■Thao tác lắp ráp
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
8:30~17:30
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
1,250 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Đóng gói đơn giản [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Đóng gói đơn giản
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:30
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Nirasaki】Lựa chọn nho khô・Xếp tấm nâng hàng chai nhựa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
①Lựa chọn nho khô (Công việc dành cho nữ) ②Xếp tấm nâng hàng chai nhựa (Công việc dành cho nam) Công việc ngắn hạn đến cuối tháng 12
Nội dung công việc
■Lựa chọn nho khô・Xếp tấm nâng hàng chai nhựa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thành phố Nirasaki
Thời gian
8:15~17:15
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Kawaguchiko】Vận hành máy móc các bộ phận của xe ô tô [3 ca]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Ca ②,③ có thể cố định
Nội dung công việc
■Vận hành máy móc các bộ phận của xe ô tô
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Kawaguchiko
Thời gian
①8:30~17:30
②17:00~2:00
③23:30~8:30
Ca luân phiên
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,450 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Kai】Bằng chuyền thực phẩm・Đóng gói [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ Công việc ngắn hạn đến cuối năm
Nội dung công việc
■Băng chuyền thực phẩm・Đóng gói
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Kai
Thời gian
8:00~17:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Holiday
Lương
Lương giờ: 1,200 yên ~1,250 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Minami alps】Thợ cắt kim loại, máy tiện CNC, gia công [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam U40~U50 Ưu tiên có kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Thợ cắt kim loại, máy tiện CNC, gia công
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Minami alps
Thời gian
8:00~ 17:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,400 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Đánh bóng, kiểm tra [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Đánh bóng, kiểm tra
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
8:00~17:00
Ngày nghỉ
T7, CN cách tuần
Lương
1,250 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Đóng gói・Kiểm tra・Sản xuất bánh kẹo [Ca chiều]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Đóng gói・Kiểm tra・Sản xuất bánh kẹo
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
15:00 ~ 24:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Fuefuki】Công việc đóng gói [Ca ngày・Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Công việc đóng gói
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Fuefuki
Thời gian
①8:00~16:30
②21:00~5:00
Ngày nghỉ
Tùy theo ca làm việc
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Fuefuki】Kiểm tra・Lắp ráp các bộ phận [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Kiểm tra・Lắp ráp các bộ phận
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Fuefuki
Thời gian
8:00~17:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Fuefuki】Kiểm tra bộ phận [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ Công việc kiểm tra trong xưởng
Nội dung công việc
■Kiểm tra bộ phận
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Fuefuki
Thời gian
8:00~17:00
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Lựa chọn hàng hóa [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc ngắn hạn Có thể làm thứ 7, chủ nhật, hoặc riêng thứ 7, hoặc riêng chủ nhật
Nội dung công việc
■Lựa chọn hàng hóa
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
①12:30 ~ 16:30
② 9:00 ~ 18:00
Ngày nghỉ
Tùy theo ca làm việc
Lương
Lương giờ: 1,000 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Điều dưỡng

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Điều dưỡng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
Trong ngày
※Thời gian có thể trao đổi
Ngày nghỉ
Lương
Lương giờ: ① 1,200 yên (Không có chứng chỉ điều dưỡng)
     ② 1,400 yên (Có chứng chỉ điều dưỡng)
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Vận hành máy móc [2 ca]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Vận hành máy móc
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:30 ~ 17:40
20:30~ 5:40
Ngày nghỉ
Làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Sắp xếp thùng hàng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam
Nội dung công việc
■Sắp xếp thùng hàng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
①7:15 ~ 16:00
②8:15 ~ 17:00
※ Tùy theo ca làm việc
Ngày nghỉ
T4・CN
Lương
Lương giờ: 1,050 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Công việc văn phòng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Công việc văn phòng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ
CN + 1 ngày trong tuần
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Koufu】Vận tải xe cẩu [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Vận tải xe cẩu
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Koufu
Thời gian
8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ
CN + 1 ngày trong tuần
Lương
Lương giờ: 1,000 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Công việc hỗ trợ sản xuất cung cấp thực phẩm [Ca ngày・Ca đêm]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Công việc sản xuất trong xưởng, nhãn hàng thực phẩm lớn
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba. thành phố Noda
Thời gian
①8:00~16:50(Giờ làm việc thực tế 8 tiếng, nghỉ 1 tiếng)
②20:00~28:50(Giờ làm việc thực tế 8 tiếng, nghỉ 1 tiếng)
※Chế độ thay ca (Ca ①② đều có)
Ngày nghỉ
T7,CN và ngày lễ( Theo lịch của công ty)
※Theo lịch của công ty 1 tháng có 1 ngày làm việc vào T7
Lương
Lương giờ 1,380 yên ~ 1,700 yên
A: Có chứng chỉ folklift 1,700 yên
B Không có chứng chỉ folklift 1,380 yên
※Thời gian làm đêm (22:00~29:00) tăng 25%
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thành phố Noda】Công việc hỗ trợ sản xuất, điều khiển máy cẩu [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Công việc sản xuất trong xưởng, nhãn hàng thực phẩm lớn
Địa điểm làm việc
Tỉnh Chiba. thành phố Noda
Thời gian
8:00~16:00(Giờ làm việc thực tế 8 tiếng, nghỉ 1 tiếng)
Ngày nghỉ
1 tuần nghỉ 2 ngày: T7, CN, Ngày lễ ( Theo lịch của công ty)
※Theo lịch của công ty 1 tháng có 1 ngày làm việc vào T7
Lương
Lương giờ 1,300 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Thị trấn Shouwa】Công việc văn phòng [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Nội dung công việc
■Công việc văn phòng
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Thị trấn Shouwa
Thời gian
8:15~17:20
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Fuefuki】Lắp ráp・Kiểm tra [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nữ
Nội dung công việc
■Lắp ráp・Kiểm tra
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Fuefuki
Thời gian
8:00~17:00
Ngày nghỉ
T7, CN
Lương
Lương giờ: 1,100 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)

【Tỉnh Yamanashi Fuefuki】Lắp ráp・Kiểm tra [Ca ngày]

Tuyển gấp Không cần kinh nghiệm
Công việc dành cho nam và nữ
Nội dung công việc
■Lắp ráp・Kiểm tra
Địa điểm làm việc
Tỉnh Yamanashi Fuefuki
Thời gian
8:30~17:40
Ngày nghỉ
T7, CN, Ngày lễ
Lương
Lương giờ: 1,200 yên
Cách làm việc
Nhân viên phái cử
Liên hệ
Trụ sở chính Yamanashi:
055-275-3216
Chi nhánh Saitama
048-884-9285
Giờ làm việc: 9:30~18:30 (các ngày trong tuần)