トップへ
TOP

ĐĂNG KÝ CÔNG VIỆC

Xử lý thông tin cá nhân

Vui lòng tick vào ô đồng ý sau khi đã xác nhận.

Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Next Age (Công ty chúng tôi) đã thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây, xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và làm cho tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật, quản lý và đào tạo các nhân viên để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn luôn được cập nhật chính xác, đồng thời ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như sử dụng các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà tất cả các bạn chia sẻ cho chúng tôi sẽ được gửi dưới dạng e-mail và tài liệu như một phản hồi cho các yêu cầu, hướng dẫn nghiệp vụ, liên lạc từ phía công ty của chúng tôi.

Không tiết lộ cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân mà các bạn chia sẻ, cam kết không cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau đây:
- Dưới sự đồng ý của các bạn.
- Khi cần thiết phải công bố theo quy định của pháp luật.

Chính sách an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Đối với người uỷ thác

Nếu bạn muốn hỏi, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận chính xác.

Tư vấn

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
〒409-3863
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島963-1
TEL:055-275-3216
FAX::055-275-3214

Tuân thủ và xem xét các luật và quy định.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định khác của Nhật Bản áp dụng cho bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ xem xét nội dung của chính sách này nếu phù hợp và nỗ lực cải thiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng sau khi gửi công ty chúng tôi - Next Age sẽ sử dụng tất cả hoặc một phần thông tin được nhập ở đây theo chính sách bảo mật.
Ban hành ngày 1 tháng 5 năm 2010 
Sửa đổi ngày 1 tháng 10 năm 2013
Công ty cổ phần Next Age
Giám đốc
YUJI NAITO

Hết.