สำหรับผู้สมัครงาน
株式会社ネクストエイジ > สำหรับผู้สมัครงาน

สำหรับผู้สมัครงาน

โครงสร้างการทำงานของพนักงานชั่วคราว

การทำงานของพนักงานชั่วคราวเป็นรูปแบบการจ้างงานที่บริษัท เน็กซ์ เอจ ทำการจัดส่งพนักงานไปยังบริษัทที่มีความต้องการพนักงานชั่วคราว และทำงานภายใต้ กฎระเบียบของบริษัทที่พนักงานถูกส่งไปทำงาน

 

การจ่ายค่าแรง

เรามีระบบจ่ายค่าแรงแบบรายวันและรายสัปดาห์ในเกือบทุกประเภทงาน
ซึ่งค่าแรงแบบรายวันจะจ่ายในวันที่สามของวันทำงาน สำหรับค่าแรงแบบรายสัปดาห์จะจ่ายในสัปดาห์ถัดไป ผ่านการโอนบัญชีธนาคาร ซึงอัตราค่าจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาและตารางการทำงาน
ท่านสามารถติดต่อเราในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการ

①ลงทะเบียน

1
สามารถดูข้อมูลได้จากแผ่นพับหรือเว็บไซต์ และติดต่อเราเมื่อพบงานที่สนใจ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้วติดต่อเรา
※ในกรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์

②นัดสัมภาษณ์

2
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกในการสัมภาษณ์

③สัมภาษณ์

3
ในวันสัมภาษณ์เราจะพูดคุยกันในรายละเอียดของเนื้องานและค่าจ้าง กรุณานำประวัติการทำงานและรูปถ่ายมาด้วย หลังจากนั้นอาจจะมีการนัดไปดูงานในสถานที่ที่ทำงาน

④เริ่มทำงาน

4
หากผ่านเกณฑ์ในการสัมภาษณ์แล้ว ทางบริษัทจะจัดทำสัญญาการจ้างงานและเข้าทำงานในบริษัทที่ต้องการ ในนามพนักงานชั่วคราวของบริษัท เน็กซ์ เอจ

หากประสบปัญหาในขณะทำงาน กรุณาติดต่อเราทันที

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คลิก