สำหรับบริษัท
株式会社ネクストエイジ > สำหรับบริษัท

สำหรับบริษัท

ระบบพนักงานชั่วคราว

soukan บริษัท เน็กซ์ เอจ มีบริการจัดหาบุคลากรที่มีทักษะที่จำเป็นให้กับทางบริษัทคู่ค้า ที่ต้องการพนักงานในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการจัดส่งพนักงานที่ได้สมัครงานกับทางบริษัทเอาไว้ ไปยังแผนกต่างๆของบริษัทคู่ค้าและทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทนั้นๆ และทำการเซ็นสัญญาการจ้างงานระหว่างบริษัท เน็กซ์ เอจ กับพนักงานชั่วคราว รวมไปถึงสัญญาการจัดส่งพนักงานชั่วคราวระหว่างบริษัท เน็กซ์ เอจ กับบริษัทคู่ค้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าจัดส่งพนักงานรายเดือน* ในส่วนอื่นๆทางบริษัท เน็กซ์ เอจ จะเป็นผู้ดำเนินการ

*ค่าจัดส่งพนักงานรายเดือน….ค่าแรงรายชั่วโมง x เวลาทำงานจริง +ภาษี

○สิทธิประโยชน์ของพนักงานชั่วคราว

สามารถลดต้นทุน และเวลาที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร รวมไปถึงค่าโฆษณา การสัมภาษณ์ ฯลฯ เป็นต้น
สามารถลดภาระในการจัดสวัสดิการของพนักงาน ภาระการจัดการแรงงาน (เงินเดือนค่าประกันค่าสวัสดิการสังคมค่าขนส่ง ฯลฯ )
สามารถมั่นใจได้ว่ามีพนักงานเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนด* ที่บริษัทมีความต้องการเร่งด่วน

 

* ระยะเวลาที่กำหนด: เป็นระยะเวลาการจ้างงานตามกฎหมาย

ความสำคัญและความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจจัดหางานชั่วคราวในแบบฉบับของ บริษัท เน็กซ์ เอจ

ในระยะหลังนี้ เป็นเรื่องยากมากสำหรับหลายๆบริษัทที่จะจัดสรรพพนักงานประจำให้เหมาะสมตามการผันผวนของกระบวนการผลิต
รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน การเพิ่มอัตราการจ้างงานของกลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้านที่ต้องการทำงานพิเศษเพิ่ม จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท ในช่วงที่บริษัทขาดบุคคลากร
นอกจากนี้ เรายังนำเสนอการให้บริการของพนักงานชั่วคราวในแบบต่างๆ ให้กับบริษัทคู่ค้าที่ได้ทำสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวกับทางเรา อีกทั้งบริษัทที่มีความสนใจที่จะจ้างพนักงานชั่วคราว
เราให้ความสำคัญและคัดกรองตำแหน่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หางาน และค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สำหรับผู้ที่สนใจการบริการของเรา ต้องการคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโฮมเพจหรือทางโทรศัพท์

ขั้นตอนการให้บริการ

1.เข้าพบลูกค้า

รับฟังคุณสมบัติของพนักงานชั่วคราวและความต้องการอื่นๆ ของลูกค้า

2. ประชุมและเก็บข้อมูล

หลังจากได้ข้อสรุปจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการลงภาคสนามและนำเสนอต่อไป

3.ส่งใบเสนอราคา

เราจะทำการส่งใบเสนอราคาให้กับทางลูกค้า

4.การเซ็นสัญญา

สรุปสัญญาและดำเนินการเซ็นสัญญาจัดส่งพนักงาน

5.การคัดเลือกพนักงาน

ทำการเลือกบุคลากรที่คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทระบุ โดยเลือกจากพนักงานที่ลงทะเบียนกับทางเรา

6. เริ่มทำงาน

พนักงานชั่วคราวจะทำงานภายใต้การแนะนำและการกำกับดูแลของเรา

7. ประเมินผล

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานสามารถทำงานและประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเราจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อพูดคุย สอบถาม และประเมินผล

8. สิ้นสุดสัญญาและการต่อสัญญา

ดำเนินการต่อสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย เมื่อสัญญาเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้

9.พัฒนาเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า

เราทำการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

สายด่วน

สำนักงานใหญ่ยามานาชิ:055-275-3216
สาขาไซตะมะ:048-884-9285

เวลาทำการ:9:30~18:30

※สำหรับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน ยามานาชิและ ไซตามะ กรุณาติดต่อสาขาที่ใกล้เขตของท่าน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คลิก