CHỦ ĐỀ

Thông báo từ cục xuất nhập cảnh ngày 20 tháng 4 năm 2022

Xin chào mọi người
Hôm nay, cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú có thông báo
Từ ngày 1 tháng 4 cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú có các biện pháp hỗ trợ mới về sinh hoạt, kinh doanh, lưu trú, vv… đối với những người nhiễm corona gặp khó khăn
Vui lòng xem trong liên kết hoặc hình ảnh dưới đây để biết thêm chi tiết

https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf

★==========================★
ネクストエイジ ー 未来アカデミー
HP: https://next-age.co/ 
FB: https://www.facebook.com/Next-Age-inc-104833498557630
LINE:https://lin.ee/6xNMny5
INSTAGRAM https://www.instagram.com/nextageinc/?utm_source=qr...
Tel:055-267-7217
E-mail :mirai-academy@next-age.co
#未来アカデミー  #未来アカデミーと日本文化一緒に勉強 #外国人就職活動  #可能性は無限大 #ビジネスマナー研修  #履歴書の書き方 #IT #ITjob
#就職 #就職説明会 #留学生と繋がりたい #みんなでみらいを #留学生交友
#日本で就職したい #外国人 #日本人と交流したい #日本 #人材派遣 #仕事紹介 #外国人就職活動 #日本の文化 #itを学ぶ