TIN TỨC

Mirai Academy xin thông báo về kỳ hạn tuyển sinh cho khóa học 1 năm tháng 4/2022

Hiện tại, chúng tôi đang tuyển sinh cho khóa học về quy tắc ứng xử trong thương mại và CNTT 1 năm bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 của Mirai Academy.
Theo quy định của Mirai Academy, khóa học sẽ ngừng đăng ký vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 và khóa học sẽ được bắt đầu từ tháng 4
Xin mọi người chú ý.
Nếu có thắc mắc hoặc có vấn đề gì khó hiểu,
xin vui lòng liên hệ trực tiếp trên trang chủ này hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ theo phương thức được ghi dưới đây :
email:mirai-academy@next-age.co
Tel:055-267-7217
Mirai Academy 「 Kiến tạo cuộc sống, thắp sáng tương lai」
Trân trọng
Phụ trách Mirai Academy