トップへ
TOP

HỌC PHÍ

Chi tiết học phí

tham gia khoá học và học phí
Khoá 6 tháng Phí nhập học+Học phí +phí tài liệu ¥35,000(+bao gồm thuế)
Tổng phí ¥38,500
Khoá 1 năm Phí nhập học+Học phí +phí tài liệu ¥50,000(+bao gồm thuế)
Tổng phí ¥55,000

tham gia khoá học và học phí

※Phí nhập học và học phí sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản một lần vào tài khoản do chúng tôi chỉ định.
Sau khi ký vào đơn đăng ký nhập học sau khi đăng ký vào Mirai academy và giải thích về việc ghi danh nhập học thì đơn này sẽ trở thành hợp đồng.
Sau khi giao kết hợp đồng, xin vui lòng thanh toán số tiền trên trong vòng 2 tuần sau khi ký hợp đồng.
Sau khi đã thanh toán, phí nhập học và học phí sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì.
※ Trừ một số lý do không thể tránh khỏi được Mirai academy chấp nhận.

Tài liệu cần thiết

Những giấy tờ cần chuẩn bị 1.Bản sao hộ chiếu
2.Sơ yếu lý lịch kèm ảnh
3.Thẻ ngoại kiều
4.Thẻ học sinh (đối với du học sinh)

※Tại thời điểm phỏng vấn, bạn sẽ được giải thích các quy tắc,
bảo mật thông tin cá nhân và điền vào các tài liệu cần thiết.